İngilizce Terim: Fire Screen

Türkçe Terim: Yangın Perdesi

Kısaltma:

Korunması gereken nesne, ürün veya alt yapının yangına karşı korunması veya ısının yatay veya düşey olarak yayılmasını engellemek maksadıyla kullanılan özel donanımlı bariyerler


Bu içerik Yangın Perdesi (Fire Screen) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 53  kategorisi kapsamındadır.