İngilizce Terim: Fire-Retarding

Türkçe Terim: Yangın Kesici

Kısaltma:

Bina içinde, yangının ve dumanın ilerlemesini ve yayılmasını belirlenmiş bir süre için durduran, yatay veya düşey konumlu eleman


Bu içerik Yangın Kesici (Fire-Retarding) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 53  kategorisi kapsamındadır.