İngilizce Terim: Fire Response

Türkçe Terim: Yangına Müdahale

Kısaltma:

Çalışma alanında çıkan bir yangını kapsayan bir acil durumda, iç ya da dış kaynaklar tarafından ya da hem iç hem de dış kaynaklar tarafından beraber yürütülen yangını bastırma aktivitelerini veya tüm çalışanların ya da bir kısmının yangına maruz kalan alandan tahliyesini içeren faaliyet


Bu içerik Yangına Müdahale (Fire Response) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 52  kategorisi kapsamındadır.