İngilizce Terim: Fire Resistant

Türkçe Terim: Yangına Karşı Dayanım (Direnç)

Kısaltma:

Bir yapı bileşeninin veya elemanının yük taşıma, bütünlük ve yalıtkanlık özelliklerini belirlenmiş bir süre koruyarak yangına karşı dayanması


Bu içerik Yangına Karşı Dayanım (Direnç) (Fire Resistant) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 53  kategorisi kapsamındadır.