İngilizce Terim: Fire Hazard

Türkçe Terim: Yangın Tehlikesi

Kısaltma:

Yangını başlatacak ya da yayılmasına katkıda bulunabilecek bir durum ya da materyal


Bu içerik Yangın Tehlikesi (Fire Hazard) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 52  kategorisi kapsamındadır.