İngilizce Terim: Fire Evacuation Plan

Türkçe Terim: Yangın Tahliye Projesi

Kısaltma:

Mimari proje üzerinde, kaçış yollarının, yangın merdivenlerinin, acil durum asansörlerinin, yangın dolaplarının, itfaiye su verme ve alma ağızlarının ve yangın pompalarının yerlerinin renkli olarak işaretlendiği proje


Bu içerik Yangın Tahliye Projesi (Fire Evacuation Plan) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 53  kategorisi kapsamındadır.