İngilizce Terim: Fire Escape Stairs

Türkçe Terim: Kaçış (Yangın) Merdiveni

Kısaltma:

Yangın hâlinde ve diğer acil hâllerde binadaki insanların emniyetli ve süratli olarak tahliyesi için kullanılabilen, yangına karşı korunumlu bir şekilde düzenlenen ve tabiî zemin seviyesinde güvenlikli bir alana açılan merdiven


Bu içerik Kaçış (Yangın) Merdiveni (Fire Escape Stairs) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 53  kategorisi kapsamındadır.