İngilizce Terim: Fire Class D

Türkçe Terim: D Sınıfı Yangınlar

Kısaltma:

Lityum, sodyum, potasyum, alüminyum ve magnezyum gibi yanabilen hafif ve aktif metaller ile radyoaktif maddeler gibi metallerin yangını


Bu içerik D Sınıfı Yangınlar (Fire Class D) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 53  kategorisi kapsamındadır.