İngilizce Terim: Fire Class B

Türkçe Terim: B Sınıfı Yangınlar

Kısaltma:

enzin, benzol, makine yağları, laklar, yağlı boyalar, katran ve asfalt gibi yanıcı sıvı maddelerin yangını


Bu içerik B Sınıfı Yangınlar (Fire Class B) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 53  kategorisi kapsamındadır.