İngilizce Terim: Finding

Türkçe Terim: Bulgu

Kısaltma: –

Analiz edilen verilere dayanan bir sonuç. Denetim ekibi tarafından toplanan ve proses güvenliği yönetimi (PSM) program tasarımında iyileştirmeye ihtiyaç olduğunu gösteren veriler analiz edilir. Analiz edilen bu verilere dayanan her bir sonuç bulgudur. Bulgular bazen istisnalara da yönlendirilir. Bulgular olumlu ya da olumsuz olabilir ancak terminolojik olarak denetimlerde genellikle eksikliklerden bulgular kısmında bahsedilmektedir.


Bu içerik Bulgu (Finding) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.