İngilizce Terim: Final Control Element

Türkçe Terim: Son Kontrol Elemanı

Kısaltma: –

Prosesi kontrol etmek için ilgili proses değişkenini yönlendiren cihaz. Örnekler:
1.Kontrol vanası;
2.Acil durum blok vanası;
3.Pompaya ait marş motoru.


Bu içerik Son Kontrol Elemanı (Final Control Element) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.