İngilizce Terim: Fault

Türkçe Terim: Hata

Kısaltma:

Fonksiyonel birimin gerekli bir fonksiyonu yerine getirme kapasitesinde azalma meydana gelmesi veya kapasitesinde azalmaya neden olabilecek anormal durum.


Bu içerik Hata (Fault) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.