İngilizce Terim: Fault Event

Türkçe Terim: Hata Olayı

Kısaltma:

Hata ağacındaki olay.


Bu içerik Hata Olayı (Fault Event) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.