İngilizce Terim: Fault Avoidance

Türkçe Terim: Hatadan Kaçınma

Kısaltma:

Güvenlikle alakalı sistemler için olan güvenlik yaşam döngüsünün herhangi bir adımında meydana gelebilecek hatayı önlemeyi amaçlayan prosedürler ve tekniklerin kullanımı.


Bu içerik Hatadan Kaçınma (Fault Avoidance) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.