İngilizce Terim: Failure Modes And Effects Analysis

Türkçe Terim: Hata Modları Ve Etkileri Analizi

Kısaltma: FMEA

Bilinen ekipman veya parça arızalarının nedenlerini ölçmek ve etkilerini raporlamak için kullanılan sistematik yöntem.


Bu içerik Hata Modları Ve Etkileri Analizi (Failure Modes And Effects Analysis) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.