İngilizce Terim: Failure Mode

Türkçe Terim: Hata Modu

Kısaltma:

[1]Prosesin veya itemin amaçlanan işlevi veye gereksinimleri karşılayamaması ya da yerine getirememesi. Analiz ekibi tarafından tespit edilen başarısızlığın tanımına bağlı olarak; arıza modları, bir fonksiyonu tanımlanmış limitler dahilinde işlemi gerçekleştirmesindeki başarısızlık, fonksiyonun yetersiz, aralıklı performansı, istenmeyen bir işlevin yerine getirilmesidir. Her işlev için birçok hata modu olabilir.
[2]Ekipmanın fonksiyonunu yerine getiremediği koşul veya durumdur. Hata modu, ekipmanın fonksiyonunu kaybetmesi olarak tanımlanabilir.
[3]Hata modu ekipmanların arızalarından kaynaklanan fonksiyon kayıplarını tanımlar.


Bu içerik Hata Modu (Failure Mode) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 51  kategorisi kapsamındadır.