İngilizce Terim: Action Tracking

Türkçe Terim: Faaliyet Takibi

Kısaltma:-

Bir iş yaparken ilerlemeyi kaydetmek için kullanılan yöntem.


Bu içerik Faaliyet Takibi (Action Tracking) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.