İngilizce Terim: F-N Curve

Türkçe Terim: F-N Eğrisi

Kısaltma: –

Kümülatif frekansa karşı gelen sonuçların grafiği. Genellikle olayın yaşanma frekansına karşı olayın sonucunda etkilenilecek sayı grafiğe geçirilir. Örnek: Büyük endüstriyel kaza yaşanma frekansına karşı ölebilecek insan sayısı.


Bu içerik F-N Eğrisi (F-N Curve) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.