İngilizce Terim: External Error Mode

Türkçe Terim: Harici Hata Modu

Kısaltma: –

Gözlemlenebilen hata şeklidir. Prosesin içindeki temel bir eylemin ihmal edilmesi. Bknz: Dahili Hata Modu


Bu içerik Harici Hata Modu (External Error Mode) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.