İngilizce Terim: Exposure

Türkçe Terim: Maruziyet

Kısaltma: –

Organizasyon veya paydaşın bir olaya maruz kalması.


Bu içerik Maruziyet (Exposure) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.