İngilizce Terim: Explosive Gas Atmosphere

Türkçe Terim: Patlayıcı Gaz Ortamı

Kısaltma:

Atmosferik koşullar altında, gaz ya da buhar halindeki yanıcı maddelerin, hava ile karışması ve tutuşması sonrasında kendiliğinden alevlenmeyi sürdürebileceği ortam. Bir karışımın konsantrasyonu üst alevlenirlik sınırının üstündeyken patlayıcı gaz ortamı olarak kabul edilmese dahi bu konsantrasyonun ortama hava girişi ile her an patlayıcık sınırlarına gelebilme ihtimaline karşı böyle ortamları patlayıcı gaz ortamı olarak değerlendirmek önerilmektedir.


Bu içerik Patlayıcı Gaz Ortamı (Explosive Gas Atmosphere) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.