İngilizce Terim: Explosive Dust Atmosphere

Türkçe Terim: Patlayıcı Toz Ortamı

Kısaltma:

Atmosferik koşullar altında toz halindeki yanıcı maddelerin, hava ile karışması ve tutuşması sonrasında kendiliğinden alevlenmeyi sürdürebileceği ortam.


Bu içerik Patlayıcı Toz Ortamı (Explosive Dust Atmosphere) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.