İngilizce Terim: Ex-Zone

Türkçe Terim: Ex-Bölge

Kısaltma:

Patlayıcı ortamın oluşum ve uzunluk frekansına (sıklığına) bağlı tehlikeli alan sınıflandırması.


Bu içerik Ex-Bölge (Ex-Zone) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.