İngilizce Terim: Extent Of Ex-Zone

Türkçe Terim: Ex-Bölgenin Sınırı

Kısaltma:

Boşalma kaynağından herhangi bir yönde gaz/hava karışımının, temiz hava ile alt parlayıcılık sınırının altına seyreltileceği mesafe.


Bu içerik Ex-Bölgenin Sınırı (Extent Of Ex-Zone) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.