İngilizce Terim: Event

Türkçe Terim: Olay

Kısaltma: –

Ekipman performansı ve insani eylemlerden kaynaklanan ya da risk kontrol sisteminin dışında gerçekleşen durum.


Bu içerik Olay (Event) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.