İngilizce Terim: Event Tree

Türkçe Terim: Olay Ağacı

Kısaltma:

Olay dizisindeki olayların ve şartların kombinasyonlarını grafik olarak gösteren bir mantık modeli.


Bu içerik Olay Ağacı (Event Tree) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.