İngilizce Terim: Enabling Event

Türkçe Terim: Etkinleştirici Olay

Kısaltma:-

Etkinleştirici Koşul” yerine kullanılan bir başka terim. Terim olarak “etkinleştirici koşul” genellikle tercih edilir çünkü etkinleştirilen durumlar genellikle olaylar değil, şartlı durumlardır.


Bu içerik Etkinleştirici Olay (Enabling Event) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.