İngilizce Terim: Effect Models

Türkçe Terim: Etki Modelleri

Kısaltma:

Olay sonuçlarının etkilerini genellikle insan yaralanmasına, ölüm veya maddi hasara göre öngören modeller.


Bu içerik Etki Modelleri (Effect Models) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.