İngilizce Terim: Effect Zone

Türkçe Terim: Etki Bölgesi

Kısaltma:

i) Toksik salınıma sebep olan olay için, havadaki konsantrasyonun belirli bir risk seviyesine eşit olduğu veya bu seviyeyi aştığı alan.
ii) Yanıcı salınım için, belirlenenden daha fazla etki yarattığı alan.
iii) Isı salınımı sebepli, termal etkiler üreten alan.


Bu içerik Etki Bölgesi (Effect Zone) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.