İngilizce Terim: Essential Personnel

Türkçe Terim: Gerekli Personel

Kısaltma:

Lojistik ve müdahale amacı ile bina içinde veya proses içinde ya da yakınında özel çalışma aktivitesine sahip personel.


Bu içerik Gerekli Personel (Essential Personnel) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.