İngilizce Terim: Equivalent Social Cost

Türkçe Terim: Eşdeğer Toplumsal Maliyet

Kısaltma:

Toplumun büyük kazaların sonuçlarından kaçınma oranını dikkate alarak Ortalama Ölüm Hızının değiştirilmesi.


Bu içerik Eşdeğer Toplumsal Maliyet (Equivalent Social Cost) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.