İngilizce Terim: Bonding

Türkçe Terim: Eş Potansiyel

Kısaltma:-

Birden fazla iletken nesnenin, bir iletken yardımıyla birbirine bağlanması.


Bu içerik Eş Potansiyel (Bonding) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.