İngilizce Terim: Deferred Maintenance

Türkçe Terim: Ertelenmiş Bakım

Kısaltma:-

Ertelenebilir durumda olan veya takvime göre ertelenmiş bakım.


Bu içerik Ertelenmiş Bakım (Deferred Maintenance) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.