İngilizce Terim: Error

Türkçe Terim: Hata

Kısaltma: –

Gözlenen, ölçülen değer veya durum ile teorik değer veya durum arasındaki tutarsızlık.


Bu içerik Hata (Error) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.