İngilizce Terim: Equipment Configuration

Türkçe Terim: Ekipman Yapılandırması

Kısaltma: –

Genellikle proses akışını simüle edecek şekilde düzenlenen varlıkların listesi.


Bu içerik Ekipman Yapılandırması (Equipment Configuration) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.