İngilizce Terim: Episodic Release

Türkçe Terim: Aralıklı Salınım

Kısaltma:

Sınırlı süre içerisinde gerçekleşen salınım. Genellikle kaza ile ilişkilidir.


Bu içerik Aralıklı Salınım (Episodic Release) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.