İngilizce Terim: Episodic Event

Türkçe Terim: Sınırlı Olay

Kısaltma: –

[1]Sınırlı süre içerisinde gerçekleşen olay. Örneğin, tehlikeli maddelerin salınması, bir dökülme veya patlama.
[2]Planlanmayan, sınırlı bir olay. Aralıklı olaylar genellikle başka bir olayla ilişkilidir.


Bu içerik Sınırlı Olay (Episodic Event) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.