İngilizce Terim: Inventory

Türkçe Terim: Envanter

Kısaltma:-

Ekipmanların popülasyon bilgisi için yapılan uygulama verisi ve ekipman verisi. Kullanım durumu ne olursa olsun bu bilgiler her ekipman için spesifiktir.


Bu içerik Envanter (Inventory) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.