İngilizce Terim: Emissivity

Türkçe Terim: Emisivite

Kısaltma:

Bir yüzey tarafından yayılan ışıma enerjisinin, aynı sıcaklıktaki siyah cisim tarafından yayılan enerjiyle oranı.


Bu içerik Emisivite (Emissivity) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.