İngilizce Terim: Emergency Services

Türkçe Terim: Acil Servis Hizmetleri

Kısaltma:

Büyük endüstriyel kazalarda, kuruluşta ve civarında zararın en aza indirilmesindeki kolluk güçleri, itfaiye, ambulans, sahil güvenlik, sivil savunma ve arama-kurtarma hizmetleri dâhil sağlık ve güvenlik hizmetleri


Bu içerik Acil Servis Hizmetleri (Emergency Services) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 55  kategorisi kapsamındadır.