İngilizce Terim: Emergency Response

Türkçe Terim: Acil Durum Müdahalesi

Kısaltma:

Bir olayı kontrol altına almak ve olumsuz etkileri en aza indirmek amacıyla personelin ve ekipmanların bir olaya müdahalesi


Bu içerik Acil Durum Müdahalesi (Emergency Response) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.