İngilizce Terim: Emergency Response Planning Guideline

Türkçe Terim: Acil Müdahale Planlama Rehberi

Kısaltma: ERPG

Amerikan Endüstriyel Hijyen Kurumu tarafından belirlenen konsantrasyon limitleri, belirli bir kimyasala bir saate kadar maruz kalmanın gözlemlenebilen olumsuz etkilerini ve kimyasalın konsantrasyon aralıklarını uygun şekilde tahmin edebilmeyi amaçlamaktadır.


Bu içerik Acil Müdahale Planlama Rehberi (Emergency Response Planning Guideline) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.