İngilizce Terim: Emergency Plans

Türkçe Terim: Acil Durum Planları

Kısaltma:

Acil durumlarda yapılacak müdahale, koruma, arama-kurtarma ve ilk yardım iş ve işlemlerinin nasıl ve kimler tarafından yapılacağını gösteren ve acil durum öncesinde hazırlanması gereken planlar


Bu içerik Acil Durum Planları (Emergency Plans) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 53  kategorisi kapsamındadır.