İngilizce Terim: Emergency Lighting

Türkçe Terim: Acil Durum Aydınlatması

Kısaltma:

Olağan aydınlatma devrelerinin kesintiye uğraması hâlinde, armatürün kendi gücüyle veya ikinci bir enerji kaynağından beslenerek sağlanan aydınlatma


Bu içerik Acil Durum Aydınlatması (Emergency Lighting) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 53  kategorisi kapsamındadır.