İngilizce Terim: Element

Türkçe Terim: Element

Kısaltma:-

Yapılması gereken işin türü ile ilişkilendirilen proses güvenlik yönetim sisteminde bulunan temel bölüm.


Bu içerik Element (Element) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.