İngilizce Terim: Element Owner

Türkçe Terim: Element Sahibi

Kısaltma:-

Belirli bir proses güvenliği yönetimi unsurunu denetlemekle sorumlu kişi. Bu rol, elementle ilişkili iş faaliyetlerinin büyük bir bölümünün yönetimine veya teknik özelliklerine sahip olan bir kişiye verilir.


Bu içerik Element Sahibi (Element Owner) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.