İngilizce Terim: Electrical Equipment

Türkçe Terim: Elektrikli Ekipman

Kısaltma:

Tamamında ya da bir kısmında elektrik enerjisi kullanan ekipman


Bu içerik Elektrikli Ekipman (Electrical Equipment) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.