İngilizce Terim: Equipment Configuration

Türkçe Terim: Ekipman Yapılandırması

Kısaltma:-

Genellikle proses akışını simüle edecek şekilde düzenlenen varlıkların listesi.


Bu içerik Ekipman Yapılandırması (Equipment Configuration) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.