İngilizce Terim: Equipment Repair History

Türkçe Terim: Ekipman Bakım Geçmişi

Kısaltma:-

Kronolojik liste.Varlıkların onarım ve maliyetleri ile ilgili kronolojik liste. Kronik arızaların tanımlanması ve düzeltilmesine karşın ekonomik kararlar alınmasını sağlar.


Bu içerik Ekipman Bakım Geçmişi (Equipment Repair History) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.