İngilizce Terim: What-İf Analysis

Türkçe Terim: Eğer Olursa Analizi

Kısaltma:-

Proses süreçleriyle ilgili deneyimli bir grupla beyin fırtınası yapan, olası istenmeyen olaylar hakkında sorular soran bir tehlike belirleme ve risk analizi tekniği. Ayrıca bknz. HIRA


Bu içerik Eğer Olursa Analizi (What-İf Analysis) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.